Đầu nối khí dạng T QST-10-8

Liên hệ

Giá 10.000₫

Đầu nối khí dạng T QST-10-8 (PN: 153136) Chiều rộng định mức: 4.9 mm Vị trí lắp đặt: bất kì Thiết kế: Dạng T Kích cỡ gói: 10 Cấu trúc xây dựng: Nguyên tắc đẩy-kéo Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.095 MPa ... 0.6 MPa Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.95 bar ... 6 bar Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -13.775 psi ... 87 psi Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.095 MPa ... 1.4 MPa Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.95 bar ... 14 bar Áp suất vận...

Đầu nối khí dạng T QST-10-8 (PN: 153136)

 • Chiều rộng định mức: 4.9 mm
 • Vị trí lắp đặt: bất kì
 • Thiết kế: Dạng T
 • Kích cỡ gói: 10
 • Cấu trúc xây dựng: Nguyên tắc đẩy-kéo
 • Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.095 MPa ... 0.6 MPa
 • Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.95 bar ... 6 bar
 • Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -13.775 psi ... 87 psi
 • Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.095 MPa ... 1.4 MPa
 • Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.95 bar ... 14 bar
 • Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -13.775 psi ... 203 psi

 

Test

Sản phẩm mới nhất