Đầu đo máy đo độ dẫn HI98188

Liên hệ

Giá 1.000₫

Sử dụng cho máy đo độ dẫn HI98188 - 4-ring kết hợp đo nhiệt độ Thang đo (chuyển thang đo tự động) - 0 to 400mS/cm  - 0.001 to 9.999 µS/cm; 10.00 to 99.99 µS/cm; - 100.0 to 999.9 µS/cm 1.000 to 9.999 mS/cm; - 10.00 to 99.99 mS/cm; 100.0 to 1000.0 mS/cm Độ phân giải - 0.001 µS cm; 0.01 µS /cm; 0.1 µS /cm; - 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm Độ chính xác:±1% giá trị  Model: HI763133 Nhà sản xuất: Hanna Xuất xứ: Romania

Sử dụng cho máy đo độ dẫn HI98188
- 4-ring kết hợp đo nhiệt độ
Thang đo (chuyển thang đo tự động)
- 0 to 400mS/cm 
- 0.001 to 9.999 µS/cm; 10.00 to 99.99 µS/cm;
- 100.0 to 999.9 µS/cm 1.000 to 9.999 mS/cm;
- 10.00 to 99.99 mS/cm; 100.0 to 1000.0 mS/cm
Độ phân giải
- 0.001 µS cm; 0.01 µS /cm; 0.1 µS /cm;
- 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
Độ chính xác:±1% giá trị 

Model: HI763133

Nhà sản xuất: Hanna

Xuất xứ: Romania

Test

Sản phẩm mới nhất