Cuộn liên động máy cắt 6,6kV VD1412 - TM300MW

Liên hệ

Giá Liên hệ

Cuộn liên động máy cắt 6,6kV VD1412 - TM300MW Model: KUHNKE H32-F-HS3026/1- 220VDC  Cuộn liên động RL2. Mã hiệu: KUHNKE H32-F-HS3026/1- 220VDC, 100% ED. Xuất xứ: China

Cuộn liên động máy cắt 6,6kV VD1412 - TM300MW

Model: KUHNKE H32-F-HS3026/1- 220VDC 

Cuộn liên động RL2. Mã hiệu: KUHNKE H32-F-HS3026/1- 220VDC, 100% ED.

Xuất xứ: China

Test

Sản phẩm mới nhất