Cuộn đóng, cắt S49102110-22/32

Liên hệ

Giá 10.000₫

Cuộn đóng, cắt S49102110-22/32 Điện trở cuộn dây 90 Ohm (+/- 8%).  Phù hợp máy cắt đầu cực máy phát FKG1F (GE) Nhà sản xuất: GE

Cuộn đóng, cắt S49102110-22/32

Điện trở cuộn dây 90 Ohm (+/- 8%). 

Phù hợp máy cắt đầu cực máy phát FKG1F (GE)

Nhà sản xuất: GE

Test

Sản phẩm mới nhất