CPU 417-4H

Còn hàng

Giá Liên hệ

CPU 417-4H Mã SP : 6ES7 417-4HL04-0AB0 -Bộ nhớ chương trình : 1400 KByte -Bộ nhớ dữ liệu : 1400 KByte -Bộ nhớ có thể mở rộng lên tới : 64 MByte FEPROM/64 MByte RAM -Giao tiếp dữ liệu 1 dùng chuẩn : RS 485/Profibus -Giao tiếp dữ liệu 2 : RS 485/Profibus

CPU 417-4H
Mã SP : 6ES7 417-4HL04-0AB0
-Bộ nhớ chương trình : 1400 KByte
-Bộ nhớ dữ liệu : 1400 KByte
-Bộ nhớ có thể mở rộng lên tới : 64 MByte FEPROM/64 MByte RAM
-Giao tiếp dữ liệu 1 dùng chuẩn : RS 485/Profibus
-Giao tiếp dữ liệu 2 : RS 485/Profibus

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫