CPU 417-4H

Liên hệ

Giá Liên hệ

CPU 417-4H Mã SP : 6ES7 417-4HL04-0AB0 -Bộ nhớ chương trình : 1400 KByte -Bộ nhớ dữ liệu : 1400 KByte -Bộ nhớ có thể mở rộng lên tới : 64 MByte FEPROM/64 MByte RAM -Giao tiếp dữ liệu 1 dùng chuẩn : RS 485/Profibus -Giao tiếp dữ liệu 2 : RS 485/Profibus

CPU 417-4H
Mã SP : 6ES7 417-4HL04-0AB0
-Bộ nhớ chương trình : 1400 KByte
-Bộ nhớ dữ liệu : 1400 KByte
-Bộ nhớ có thể mở rộng lên tới : 64 MByte FEPROM/64 MByte RAM
-Giao tiếp dữ liệu 1 dùng chuẩn : RS 485/Profibus
-Giao tiếp dữ liệu 2 : RS 485/Profibus

Test

Sản phẩm mới nhất