CPU 412-1

Liên hệ

Giá Liên hệ

CPU 412-1 Mã SP : 6ES7 412-1XF04-0AB0 -Bộ nhớ chương trình : 72 KByte -Bộ nhớ dữ liệu : 72 KByte -Bộ nhớ có thể mở rộng lên tới : 64 MByte FEPROM/16 MByte RAM -Giao tiếp dữ liệu 1 dùng chuẩn : RS 485/Profibus Thông tin thêm về SP -Là giải pháp tiết kiệm cho dải công suất trung bình -Thích hợp cho những hệ thống cỡ nhỏ và trung bình với dải công suất trung bình.

CPU 412-1
Mã SP : 6ES7 412-1XF04-0AB0
-Bộ nhớ chương trình : 72 KByte
-Bộ nhớ dữ liệu : 72 KByte
-Bộ nhớ có thể mở rộng lên tới : 64 MByte FEPROM/16 MByte RAM
-Giao tiếp dữ liệu 1 dùng chuẩn : RS 485/Profibus
Thông tin thêm về SP
-Là giải pháp tiết kiệm cho dải công suất trung bình
-Thích hợp cho những hệ thống cỡ nhỏ và trung bình với dải công suất trung bình.

Test

Sản phẩm mới nhất