CPU 319-3 PN/DP

Liên hệ

Giá Liên hệ

Mã Sản Phẩm : 6ES7 318-3EL00-0AB0 -  Bộ nhớ : 1400KB RAM -  Sử dụng thẻ nhớ : MMC -  Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP/Profinet

Mã Sản Phẩm : 6ES7 318-3EL00-0AB0
-  Bộ nhớ : 1400KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC
-  Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP/Profinet

Test

Sản phẩm mới nhất