CPU 317T-2 DP

Liên hệ

Giá Liên hệ

Mã Sản Phẩm : 6ES7 317-6TJ10-0AB0 -  Ngõ vào/ra tương tự : 4 DI/8 DO -  Bộ nhớ : 512KB RAM -  Sử dụng thẻ nhớ : MMC -  Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP

Mã Sản Phẩm : 6ES7 317-6TJ10-0AB0
-  Ngõ vào/ra tương tự : 4 DI/8 DO
-  Bộ nhớ : 512KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC
-  Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP

Test

Sản phẩm mới nhất