CPU 315F-2 PN/DP

Liên hệ

Giá Liên hệ

Mã Sản Phẩm : 6ES7 315-2FH10-0AB0 -  Bộ nhớ : 192KB RAM -  Sử dụng thẻ nhớ : MMC -  Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP/Profinet

Mã Sản Phẩm : 6ES7 315-2FH10-0AB0
-  Bộ nhớ : 192KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC
-  Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP/Profinet

Test

Sản phẩm mới nhất