CPU 315F-2 DP

Liên hệ

Giá Liên hệ

CPU 315F-2 DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 315-6FF01-0AB0 - Bộ nhớ : 192KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP

CPU 315F-2 DP
Mã Sản Phẩm : 6ES7 315-6FF01-0AB0
- Bộ nhớ : 192KB RAM
- Sử dụng thẻ nhớ : MMC
- Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP

Test

Sản phẩm mới nhất