CPU 313C

Còn hàng

Giá Liên hệ

CPU 313C Mã Sản Phẩm : 6ES7 313-5BE01-0AB0 - Ngõ vào/ra tương tự : 24 DI/16 DO - Ngõ vào/ra tương tự : 4 AI/2 AO - Bộ nhớ : 32KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI Thông tin thêm về SP - Cấu trúc nhỏ gọn, có các đầu vào/ra số tích hợp sẵn - Dùng cho các ứng dụng nhỏ yêu cầu về khả năng xử lý cao và thời gian phản ứng - Có các tính năng liên quan đến quá trình - Yêu cầu card nhớ (Micro Memory Card) cho CPU

CPU 313C
Mã Sản Phẩm : 6ES7 313-5BE01-0AB0
- Ngõ vào/ra tương tự : 24 DI/16 DO
- Ngõ vào/ra tương tự : 4 AI/2 AO
- Bộ nhớ : 32KB RAM
- Sử dụng thẻ nhớ : MMC
- Giao tiếp dữ liệu : MPI
Thông tin thêm về SP
- Cấu trúc nhỏ gọn, có các đầu vào/ra số tích hợp sẵn
- Dùng cho các ứng dụng nhỏ yêu cầu về khả năng xử lý cao và thời gian phản ứng
- Có các tính năng liên quan đến quá trình
- Yêu cầu card nhớ (Micro Memory Card) cho CPU

Test

Sản phẩm mới nhất