CPU 312C

Còn hàng

Giá Liên hệ

Mã Sản Phẩm : 6ES7 312-5BD01-0AB0 - Ngõ vào/ra tương tự : 10 DI/6 DO - Ngõ vào/ra tương tự : không - Bộ nhớ : 16KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI Thông tin thêm về SP - Cấu trúc nhỏ gọn, có các đầu vào/ra số tích hợp sẵn - Dùng cho các ứng dụng nhỏ yêu cầu về khả năng xử lý cao - Có các tính năng liên quan đến quá trình.

Mã Sản Phẩm : 6ES7 312-5BD01-0AB0
-  Ngõ vào/ra tương tự : 10 DI/6 DO
-  Ngõ vào/ra tương tự : không
-  Bộ nhớ : 16KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC
-  Giao tiếp dữ liệu : MPI
Thông tin thêm về SP
- Cấu trúc nhỏ gọn, có các đầu vào/ra số tích hợp sẵn
- Dùng cho các ứng dụng nhỏ yêu cầu về khả năng xử lý cao
- Có các tính năng liên quan đến quá trình.

Test

Sản phẩm mới nhất

5.500.000₫
4.200.000₫