CPU 312

Liên hệ

Giá Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 6ES7 312-1AD10-0AB0 -  Bộ nhớ: 16KB RAM -  Sử dụng thẻ nhớ: MMC -  Giao tiếp dữ liệu: MPI Thông tin thêm về SP - CPU dùng cho hệ thống tự động hoá tích hợp toàn diện (TIA) - Dùng cho những ứng dụng nhỏ không yêu cầu cao về tốc độ xử lý - Yêu cầu card nhớ (Micro Memory Card) cho CPU

Mã Sản Phẩm: 6ES7 312-1AD10-0AB0
-  Bộ nhớ: 16KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ: MMC
-  Giao tiếp dữ liệu: MPI
Thông tin thêm về SP
- CPU dùng cho hệ thống tự động hoá tích hợp toàn diện (TIA)
- Dùng cho những ứng dụng nhỏ không yêu cầu cao về tốc độ xử lý
- Yêu cầu card nhớ (Micro Memory Card) cho CPU

Test

Sản phẩm mới nhất