CPU-224XP

Liên hệ

Giá Liên hệ

CPU-224XP Mã Sản Phẩm1: 6ES7214-2BD23-0XB0: 85-270VAC -Số cổng vào/ra số: 14 DI DC/10 DO  Relay 2A -Số cổng vào/ra tương tự: 2AI/1AO -Bộ nhớ: 12/16KB Code/10KB Data -Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 2/RS485 -Truyền thông 2PPI/FREEPORT PORTS -Số module mở rộng: 7 Mã Sản Phẩm2: 6ES7214-2AD23-0XB0: 24VDC -Số cổng vào/ra số: 14 DI DC/10 DO DC -Số cổng vào/ra tương tự: 2AI/1AO -Bộ nhớ: 12/16KB Code/10KB Data -Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 2/RS485 -Truyền thông 2PPI/FREEPORT PORTS -Số module mở rộng: 7

CPU-224XP
Mã Sản Phẩm1:
6ES7214-2BD23-0XB0: 85-270VAC
-Số cổng vào/ra số: 14 DI DC/10 DO  Relay 2A
-Số cổng vào/ra tương tự: 2AI/1AO
-Bộ nhớ: 12/16KB Code/10KB Data
-Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 2/RS485
-Truyền thông 2PPI/FREEPORT PORTS
-Số module mở rộng: 7
Mã Sản Phẩm2:
6ES7214-2AD23-0XB0: 24VDC
-Số cổng vào/ra số: 14 DI DC/10 DO DC
-Số cổng vào/ra tương tự: 2AI/1AO
-Bộ nhớ: 12/16KB Code/10KB Data
-Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 2/RS485
-Truyền thông 2PPI/FREEPORT PORTS
-Số module mở rộng: 7

Test

Sản phẩm mới nhất