CPU-224XP

Còn hàng

Giá Liên hệ

CPU-224XP Mã Sản Phẩm1: 6ES7214-2BD23-0XB0: 85-270VAC -Số cổng vào/ra số: 14 DI DC/10 DO  Relay 2A -Số cổng vào/ra tương tự: 2AI/1AO -Bộ nhớ: 12/16KB Code/10KB Data -Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 2/RS485 -Truyền thông 2PPI/FREEPORT PORTS -Số module mở rộng: 7 Mã Sản Phẩm2: 6ES7214-2AD23-0XB0: 24VDC -Số cổng vào/ra số: 14 DI DC/10 DO DC -Số cổng vào/ra tương tự: 2AI/1AO -Bộ nhớ: 12/16KB Code/10KB Data -Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 2/RS485 -Truyền thông 2PPI/FREEPORT PORTS -Số module mở rộng: 7

CPU-224XP
Mã Sản Phẩm1:
6ES7214-2BD23-0XB0: 85-270VAC
-Số cổng vào/ra số: 14 DI DC/10 DO  Relay 2A
-Số cổng vào/ra tương tự: 2AI/1AO
-Bộ nhớ: 12/16KB Code/10KB Data
-Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 2/RS485
-Truyền thông 2PPI/FREEPORT PORTS
-Số module mở rộng: 7
Mã Sản Phẩm2:
6ES7214-2AD23-0XB0: 24VDC
-Số cổng vào/ra số: 14 DI DC/10 DO DC
-Số cổng vào/ra tương tự: 2AI/1AO
-Bộ nhớ: 12/16KB Code/10KB Data
-Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 2/RS485
-Truyền thông 2PPI/FREEPORT PORTS
-Số module mở rộng: 7

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫