CPU-224

Liên hệ

Giá Liên hệ

CPU-224 Mã Sản Phẩm1: 6ES7214-1BD23-0XB0: 85-270VAC -Số cổng vào/ra số: 14 DI DC/10 DO  Relay 2A -Bộ nhớ: 8/12KB Code/8KB Data -Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 1/RS485 -Truyền thông PROFIBUS DP -Số module mở rộng: 7 Mã Sản Phẩm2: 6ES7214-1AD23-0XB0: 24VDC -Số cổng vào/ra số: 14 DI DC/10 DO -Bộ nhớ: 8/12KB Code/8KB Data -Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 1/RS485 -Truyền thông PROFIBUS DP -Số module mở rộng: 7

CPU-224
Mã Sản Phẩm1:
6ES7214-1BD23-0XB0: 85-270VAC
-Số cổng vào/ra số: 14 DI DC/10 DO  Relay 2A
-Bộ nhớ: 8/12KB Code/8KB Data
-Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 1/RS485
-Truyền thông PROFIBUS DP
-Số module mở rộng: 7
Mã Sản Phẩm2:
6ES7214-1AD23-0XB0: 24VDC
-Số cổng vào/ra số: 14 DI DC/10 DO
-Bộ nhớ: 8/12KB Code/8KB Data
-Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 1/RS485
-Truyền thông PROFIBUS DP
-Số module mở rộng: 7

Test

Sản phẩm mới nhất