CPU-222

Liên hệ

Giá Liên hệ

CPU-222 Mã Sản Phẩm1: 6ES7212-1BB23-0XB0: 85-270VAC -Số cổng vào/ra số: 8DI DC/6DO Relay 2A -Bộ nhớ: 4KB Code/2KB Data -Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 1/RS485 -Truyền thông PROFIBUS DP -Số module mở rộng: 2 Mã Sản Phẩm2: 6ES7212-1AB23-0XB0: 24VDC -Số cổng vào/ra số: 8DI DC/6DO -Bộ nhớ: 4KB Code/2KB Data -Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 1/RS485 -Truyền thông PROFIBUS DP -Số module mở rộng: 2

CPU-222
Mã Sản Phẩm1:
6ES7212-1BB23-0XB0: 85-270VAC
-Số cổng vào/ra số: 8DI DC/6DO Relay 2A
-Bộ nhớ: 4KB Code/2KB Data
-Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 1/RS485
-Truyền thông PROFIBUS DP
-Số module mở rộng: 2
Mã Sản Phẩm2:
6ES7212-1AB23-0XB0: 24VDC
-Số cổng vào/ra số: 8DI DC/6DO
-Bộ nhớ: 4KB Code/2KB Data
-Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 1/RS485
-Truyền thông PROFIBUS DP
-Số module mở rộng: 2

Test

Sản phẩm mới nhất