CPU-221

Còn hàng

Giá Liên hệ

CPU-221 Mã Sản Phẩm1: 6ES7211-0BA22-0XB0: 85-270VAC -Số cổng vào/ra số: 6DI DC/4DO Relay 2A -Bộ nhớ: 4KB Code/2KB -Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 1/RS485 -Số module mở rộng: 0 Mã Sản Phẩm2: 6ES7211-0AA22-0XB0: 24VDC -Số cổng vào/ra số: 6DI DC/4DO DC -Bộ nhớ: 4KB Code/2KB -Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 1/RS485 -Số module mở rộng: 0

CPU-221
Mã Sản Phẩm1:
6ES7211-0BA22-0XB0: 85-270VAC
-Số cổng vào/ra số: 6DI DC/4DO Relay 2A
-Bộ nhớ: 4KB Code/2KB
-Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 1/RS485
-Số module mở rộng: 0
Mã Sản Phẩm2:
6ES7211-0AA22-0XB0: 24VDC
-Số cổng vào/ra số: 6DI DC/4DO DC
-Bộ nhớ: 4KB Code/2KB
-Số cổng/chuẩn giao tiếp dữ liệu: 1/RS485
-Số module mở rộng: 0

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫