Mô-đun giao tiếp RS-232

Liên hệ

Giá 1.000₫

Mô-đun giao tiếp RS-232  Số lượng kênh: 1 kênh  Kích thước D x R x H (90 mm x 35 mm x 105 mm)/Wet Link Module Model: NP1L-RS2 Nhà sản xuất: Fuji Electric

Mô-đun giao tiếp RS-232 
Số lượng kênh: 1 kênh 
Kích thước D x R x H (90 mm x 35 mm x 105 mm)/Wet Link Module
Model: NP1L-RS2
Nhà sản xuất: Fuji Electric

Test

Sản phẩm mới nhất