Mô-đun NP1AXH8V-MR

Liên hệ

Giá 1.000₫

Module đầu vào tương tự;  Số kênh: 8 channel ( resolution: 14bits); 12-01/21R15153; Model:  NP1AXH8V-MR  Nhà sản xuất: Fuji Electric

Module đầu vào tương tự; 
Số kênh: 8 channel ( resolution: 14bits); 12-01/21R15153;
Model:  NP1AXH8V-MR 
Nhà sản xuất: Fuji Electric

Test

Sản phẩm mới nhất