Mô-đun NP1AXH8V-MR

Còn hàng

Giá 1.000₫

Module đầu vào tương tự;  Số kênh: 8 channel ( resolution: 14bits); 12-01/21R15153; Model:  NP1AXH8V-MR  Nhà sản xuất: Fuji Electric

Module đầu vào tương tự; 
Số kênh: 8 channel ( resolution: 14bits); 12-01/21R15153;
Model:  NP1AXH8V-MR 
Nhà sản xuất: Fuji Electric

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫