Động cơ tích năng S49101030-11

Liên hệ

Giá 10.000₫

Động cơ tích năng S49101030-11 Động cơ tích năng máy cắt, 1 pha 230VAC-50Hz, công suất 1800W Lắp đặt và vận hành phù hợp máy cắt đầu cực máy phát FKG1F (GE) Nhà sản xuất: GE

Động cơ tích năng S49101030-11

Động cơ tích năng máy cắt, 1 pha 230VAC-50Hz, công suất 1800W

Lắp đặt và vận hành phù hợp máy cắt đầu cực máy phát FKG1F (GE)

Nhà sản xuất: GE

Test

Sản phẩm mới nhất