Công tắc giới hạn PLR10-2D-J

Liên hệ

Giá 10.000₫

Công tắc giới hạn PLR10-2D-J Tiếp điểm: 2SPDT (One for alarm; one for shudown), 10A/500V Góc tác động: ±10°, ±20° Kích thước: Outline Dimensions: 190(L)x178(W)x167(H)m m Khối lượng: 4.3 kg Cấp bảo vệ: IP65 Môi trường làm việc: Heavy duty switches Cast aluminium ambient Temperature: -25 to 80º C Relative Humidity 90%  Modle: PLR10-2D-J Nhà sản xuất: SAIMO/Australia

Công tắc giới hạn PLR10-2D-J

Tiếp điểm: 2SPDT (One for alarm; one for shudown), 10A/500V
Góc tác động: ±10°, ±20° Kích thước: Outline Dimensions: 190(L)x178(W)x167(H)m
m
Khối lượng: 4.3 kg Cấp bảo vệ: IP65 Môi trường làm việc:
Heavy duty switches Cast aluminium ambient
Temperature: -25 to 80º C Relative Humidity 90% 
Modle: PLR10-2D-J
Nhà sản xuất: SAIMO/Australia

Test

Sản phẩm mới nhất