Động cơ van VD00063-2-0.12 Art No: Z047.300

Liên hệ

Giá 1.000₫

Động cơ van VD00063-2-0.12 Art No: Z047.300  Kiểu đấu dây: Y 3~400V   50Hz P: .12Kw    Cosφ0.52 In: 0.70A S2-15 Min  Code: E Max torque: 60 Nm IP 68   28000rpm Therm.protected: Th Ins.cl:F Nhà sản xuất: Auma Xuất xứ: Germany

Động cơ van VD00063-2-0.12 Art No: Z047.300

 Kiểu đấu dây: Y 3~400V   50Hz
P: .12Kw    Cosφ0.52
In: 0.70A
S2-15 Min  Code: E
Max torque: 60 Nm
IP 68   28000rpm
Therm.protected: Th
Ins.cl:F

Nhà sản xuất: Auma

Xuất xứ: Germany

Test

Sản phẩm mới nhất