Công tơ đo đếm điện năng PB3KAAGHT-5

Liên hệ

Giá 1.000₫

Công tơ đo đếm điện năng PB3KAAGHT-5 Tần số 50Hz, cấp chính xác 0,5s (tác dụng); 2.0 (phản kháng); điện áp 3x58/100-240/415V; dòng điện 3x1(1.2)A; hằng số công tơ: 0,04 Wh(VArh)/imp;  Mã hiệu  PB3KAAGHT-5 / Elster A1700 Romania 

Công tơ đo đếm điện năng PB3KAAGHT-5

Tần số 50Hz, cấp chính xác 0,5s (tác dụng); 2.0 (phản kháng); điện áp 3x58/100-240/415V; dòng điện 3x1(1.2)A; hằng số công tơ: 0,04 Wh(VArh)/imp; 
Mã hiệu  PB3KAAGHT-5 / Elster A1700 Romania 

Test

Sản phẩm mới nhất