Công tắc hành trình TYPE DI - 101

Liên hệ

Giá 1.000₫

Công tắc hành trình TYPE DI - 101 PU0904-0401 Model: TYPE DI - 101 Electric: DC125V/1A  Model: TYPE DI - 101 Xuất xứ: Otis/Korea

Công tắc hành trình TYPE DI - 101

PU0904-0401
Model: TYPE DI - 101
Electric: DC125V/1A 
Model: TYPE DI - 101
Xuất xứ: Otis/Korea

Test

Sản phẩm mới nhất