Công tắc áp suất Model: PAS 4

Liên hệ

Giá 10.000₫

Công tắc áp suất Model: PAS 4 - Áp suất lớn nhất: 1.5MPa - Áp suất mở-đóng: 0.1 MPa-0.05 MPa - Độ trễ thời gian tác động: 10 giây - Loại công tác: 2a (2 tiếp điểm) - Điện áp: AC 250V, 4A hoặc DC 30V, 4A Nhà sản xuất: YMP  

Công tắc áp suất Model: PAS 4

- Áp suất lớn nhất: 1.5MPa
- Áp suất mở-đóng: 0.1 MPa-0.05 MPa
- Độ trễ thời gian tác động: 10 giây
- Loại công tác: 2a (2 tiếp điểm)
- Điện áp: AC 250V, 4A hoặc DC 30V, 4A

Nhà sản xuất: YMP

 

Test

Sản phẩm mới nhất