Công tắc áp suất J402K-540

Liên hệ

Giá Liên hệ

Model: J402K-540, (K1732160,#469195), Option: M202 XY330, Nhà sản xuất: United Electric - Dải làm việc: 2.5 to 17.4 mbar - Đầu ra: Two SPDT outputs - Áp suất chịu đựng (Proof): 27.6bar  - MWP: 13.8bar - Áp suất đặt: Set@500PA INC set2@500PA INC (yêu cầu hãng cài đặt điểm tác động) - Wetted matl: Alum, Bruna N - Tiếp điểm: E/R: 15A/480VAC 

Model: J402K-540, (K1732160,#469195), Option: M202 XY330, Nhà sản xuất: United Electric

- Dải làm việc: 2.5 to 17.4 mbar
- Đầu ra: Two SPDT outputs
- Áp suất chịu đựng (Proof): 27.6bar 
- MWP: 13.8bar
- Áp suất đặt: Set@500PA INC set2@500PA INC (yêu cầu hãng cài đặt điểm tác động)
- Wetted matl: Alum, Bruna N
- Tiếp điểm: E/R: 15A/480VAC 

Test

Sản phẩm mới nhất