Công tắc áp suất dầu

Liên hệ

Giá 1.000₫

Medium fluid: Mineral oil Medium Fluid viscosity: 2.8 ~ 380 mm2/s Switch precision: 1% Section: ~ 1.5mm2 Giá trị cài đặt 15MPa Ap suất cài đặt từ 0 ~ 35MPa Sub-plate mounting Protecting cover Có núm xoay có thể chỉnh được áp cài đặt từ 0 đến 35Mpa Mã hiệu: HED40P15B/350Z14S  Nhà sản xuất: Huade chydr Xuất xứ: China

Medium fluid: Mineral oil
Medium Fluid viscosity: 2.8 ~ 380 mm2/s
Switch precision: 1%
Section: ~ 1.5mm2
Giá trị cài đặt 15MPa
Ap suất cài đặt từ 0 ~ 35MPa
Sub-plate mounting
Protecting cover
Có núm xoay có thể chỉnh được áp cài đặt từ 0 đến 35Mpa

Mã hiệu: HED40P15B/350Z14S

 Nhà sản xuất: Huade chydr

Xuất xứ: China

Test

Sản phẩm mới nhất