Công tắc áp suất dầu

Còn hàng

Giá 1.000₫

Medium fluid: Mineral oil Medium Fluid viscosity: 2.8 ~ 380 mm2/s Switch precision: 1% Section: ~ 1.5mm2 Giá trị cài đặt 15MPa Ap suất cài đặt từ 0 ~ 35MPa Sub-plate mounting Protecting cover Có núm xoay có thể chỉnh được áp cài đặt từ 0 đến 35Mpa Mã hiệu: HED40P15B/350Z14S  Nhà sản xuất: Huade chydr Xuất xứ: China

Medium fluid: Mineral oil
Medium Fluid viscosity: 2.8 ~ 380 mm2/s
Switch precision: 1%
Section: ~ 1.5mm2
Giá trị cài đặt 15MPa
Ap suất cài đặt từ 0 ~ 35MPa
Sub-plate mounting
Protecting cover
Có núm xoay có thể chỉnh được áp cài đặt từ 0 đến 35Mpa

Mã hiệu: HED40P15B/350Z14S

 Nhà sản xuất: Huade chydr

Xuất xứ: China

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫