Chổi than TLFC:RTX=1917

Liên hệ

Giá Liên hệ

Chổi than TLFC:RTX=1917 Chổi than cho máy phát 330MW Kích thước 32x32x100 mm Model:  TLFC:RTX=1917 Hãng sản xuất: MORTENG/ China

Chổi than TLFC:RTX=1917

Chổi than cho máy phát 330MW

Kích thước 32x32x100 mm

Model:  TLFC:RTX=1917

Hãng sản xuất: MORTENG/ China

Test

Sản phẩm mới nhất