Chặn cuối hàng kẹp có vít

Còn hàng

Giá 1.000₫

End clamp, width: 9.5 mm, height: 35.3 mm, material: PA, length: 50.5 mm, Mounting on a DIN rail NS 32 or NS 35, color: gray  Mã hiệu: E/UK - 1201442 Nhà sản xuất: Phoenix Contact

End clamp, width: 9.5 mm, height: 35.3 mm, material: PA, length: 50.5 mm, Mounting on a DIN rail NS 32 or NS 35, color: gray 

Mã hiệu: E/UK - 1201442

Nhà sản xuất: Phoenix Contact

Test

Sản phẩm mới nhất