Chặn cuối hàng kẹp có vít

Còn hàng

Giá 1.000₫

End clamp, width: 9.5 mm, height: 35.3 mm, material: PA, length: 50.5 mm, Mounting on a DIN rail NS 32 or NS 35, color: gray  Mã hiệu: E/UK - 1201442 Nhà sản xuất: Phoenix Contact

End clamp, width: 9.5 mm, height: 35.3 mm, material: PA, length: 50.5 mm, Mounting on a DIN rail NS 32 or NS 35, color: gray 

Mã hiệu: E/UK - 1201442

Nhà sản xuất: Phoenix Contact

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫