Cầu đấu UT 2.5

Còn hàng

Giá 1.000₫

Cầu đấu Terminal block cho dây 0,15 tới  2.5 mm², dòng 32A, rộng 5.2mm, màu xám; UT 2.5/ Phoenix Contact, cầu đấu đơn.   Mã hiệu:  UT 2.5 Nhà sản xuất: Phoenix Contact

Cầu đấu Terminal block cho dây 0,15 tới  2.5 mm², dòng 32A, rộng 5.2mm, màu xám; UT 2.5/ Phoenix Contact, cầu đấu đơn.  

Mã hiệu:  UT 2.5

Nhà sản xuất: Phoenix Contact

Test

Sản phẩm mới nhất