Cầu chì sứ RO58

Liên hệ

Giá Liên hệ

Cầu chì sứ RO58 Thông số kỹ thuật: 1A, 6x32mm Nhà sản xuất: Miro/ China

Cầu chì sứ RO58

Thông số kỹ thuật: 1A, 6x32mm

Nhà sản xuất: Miro/ China

Test

Sản phẩm mới nhất