Cầu chì RO17 63A

Liên hệ

Giá Liên hệ

Cầu chì RO17 63A Thông số kỹ thuật: 22x58mm, 500V-63A  Nhà sản xuất: Miro/ China

Cầu chì RO17 63A

Thông số kỹ thuật: 22x58mm, 500V-63A 

Nhà sản xuất: Miro/ China

Test

Sản phẩm mới nhất