Cầu chì GSB2

Liên hệ

Giá Liên hệ

Cầu chì GSB2 Điện áp:  250VAC Dòng điện: 2A Dòng cắt: 35A Kích thước:  5 x 20mm Nhà sản xuất: Ferraz Shawmut (Mersen)/ France

Cầu chì GSB2

Điện áp:  250VAC

Dòng điện: 2A

Dòng cắt: 35A

Kích thước:  5 x 20mm

Nhà sản xuất: Ferraz Shawmut (Mersen)/ France

Test

Sản phẩm mới nhất