Cầu chì FR10GG50V2

Liên hệ

Giá Liên hệ

Cầu chì FR10GG50V2  D213098 Loại 2A. Kích thước 10x38mm Nhà sản xuất: Ferraz Shawmut (Mersen)/ France

Cầu chì FR10GG50V2  D213098

Loại 2A. Kích thước 10x38mm

Nhà sản xuất: Ferraz Shawmut (Mersen)/ France

Test

Sản phẩm mới nhất