Cáp kéo dài 330730-040-02-00

Liên hệ

Giá 10.000₫

Cáp kéo dài 330730-040-02-00 - 3300 XL 11mm Probes and Extension Cables - Cable Length Option: 4.0 metres (13.1 feet) XL 11 mm - Extension cable capacitance: 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical - Extension Cable Connector Protector and Cable Option: Standard cable with connector protectors Agency Approval Option: Not required Part number: 330730-040-02-00 Nhãn hiệu: Bently Nevada Xuất xứ: Mexico

Cáp kéo dài 330730-040-02-00

- 3300 XL 11mm Probes and Extension Cables
- Cable Length Option: 4.0 metres (13.1 feet) XL 11 mm
- Extension cable capacitance: 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical
- Extension Cable Connector Protector and Cable Option: Standard cable with connector protectors Agency Approval Option: Not required

Part number: 330730-040-02-00

Nhãn hiệu: Bently Nevada

Xuất xứ: Mexico

Test

Sản phẩm mới nhất