Can nhiệt E5CC-QX2ASM-802 hãng Omron

Liên hệ

Giá 1.000₫

Can nhiệt E5CC-QX2ASM-802  DÒNG E5CC NGUỒN CẤP 100-240 VAC TẦN SỐ 50/60 Hz PHẠM VI ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG      85-110% CÔNG SUẤT TIÊU THỤ 5.2VA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ON/OFF, 2-PID        PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ON/OFF, 2-PID NHÀ SẢN XUẤT Omron  

Can nhiệt E5CC-QX2ASM-802 

DÒNG E5CC
NGUỒN CẤP 100-240 VAC
TẦN SỐ 50/60 Hz
PHẠM VI ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG      85-110%
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ 5.2VA
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ON/OFF, 2-PID       
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ON/OFF, 2-PID
NHÀ SẢN XUẤT Omron

 

Test

Sản phẩm mới nhất