Cảm biến tốc độ Model: A5S07B80

Liên hệ

Giá 10.000₫

Cảm biến tốc độ  A5S07B80 Cảm biến tốc độ; Model: Supply (Ub): DC 5…30V; Thread M12x1 with norminal length 80mm; With Plug-in socket Nhà sản xuất: Braun

Cảm biến tốc độ  A5S07B80

Cảm biến tốc độ; Model: Supply (Ub): DC 5…30V; Thread M12x1 with norminal length 80mm; With Plug-in socket

Nhà sản xuất: Braun

Test

Sản phẩm mới nhất