Cảm biến tiệm cận SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE

Liên hệ

Giá 10.000₫

Cảm biến tiệm cận SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE (PN: 543862) Dòng điện đầu ra tối đa: 500 mA Dòng điện đầu ra tối đa trong bộ dụng cụ lắp: 80 mA Hiệu suất chuyển mạch AC tối đa: 10 VA Hiệu suất chuyển mạch tối đa DC: 10 W Công suất chuyển mạch DC tối đa trong đồ gá: 2.4 W Công suất chuyển mạch tối đa AC trong bộ dụng cụ lắp: 2.4 VA Sụt áp: 1.5 V Chống chịu ngắn mạch: không Khả năng chống quá tải: không có sẵn Dải điện áp hoạt động AC: 5 V ... 30 V Dải điện áp hoạt động DC: 5 V ... 30 V  

Cảm biến tiệm cận SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE (PN: 543862)

 • Dòng điện đầu ra tối đa: 500 mA
 • Dòng điện đầu ra tối đa trong bộ dụng cụ lắp: 80 mA
 • Hiệu suất chuyển mạch AC tối đa: 10 VA
 • Hiệu suất chuyển mạch tối đa DC: 10 W
 • Công suất chuyển mạch DC tối đa trong đồ gá: 2.4 W
 • Công suất chuyển mạch tối đa AC trong bộ dụng cụ lắp: 2.4 VA
 • Sụt áp: 1.5 V
 • Chống chịu ngắn mạch: không
 • Khả năng chống quá tải: không có sẵn
 • Dải điện áp hoạt động AC: 5 V ... 30 V
 • Dải điện áp hoạt động DC: 5 V ... 30 V

 

Test

Sản phẩm mới nhất