Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X2D2-M3G

Còn hàng

Giá 1.000₫

Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X2D2-M3G DÒNG E2E KÍCH THƯỚC DÂY M8 KHOẢNG CÁCH CẢM BIẾN 2 mm KHOẢNG CÁCH CÀI ĐẶT 0-1.6 mm NGUỒN CẤP 12-24 VDC TIẾP ĐIỂM PHỤ NC ĐỐI TƯỢNG CẢM BIẾN Sắt, 8 × 8 × 1 mm ĐỐI TƯỢNG PHÁT HIỆN Kim loại màu DÒNG RÒ 0.8 mA TẦN SỐ ĐÁP ỨNG 1.5 kHz ĐỘ TRỄ ĐẦU RA 0.3-1 s CHỈ BÁO Hoạt động màu đỏ ẢNH HƯỞNG ĐIỆN ÁP ±1% CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP67 ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN 50 MΩ ĐỘ BỀN ĐIỆN MÔI 1000VAC/60s NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG -25-70°C ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG 35-95%RH

Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X2D2-M3G

DÒNG E2E

KÍCH THƯỚC DÂY M8

KHOẢNG CÁCH CẢM BIẾN 2 mm

KHOẢNG CÁCH CÀI ĐẶT 0-1.6 mm

NGUỒN CẤP 12-24 VDC

TIẾP ĐIỂM PHỤ NC

ĐỐI TƯỢNG CẢM BIẾN Sắt, 8 × 8 × 1 mm

ĐỐI TƯỢNG PHÁT HIỆN Kim loại màu

DÒNG RÒ 0.8 mA

TẦN SỐ ĐÁP ỨNG 1.5 kHz

ĐỘ TRỄ ĐẦU RA 0.3-1 s

CHỈ BÁO Hoạt động màu đỏ

ẢNH HƯỞNG ĐIỆN ÁP ±1%

CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP67

ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN 50 MΩ

ĐỘ BỀN ĐIỆN MÔI 1000VAC/60s

NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG -25-70°C

ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG 35-95%RH

Test

Sản phẩm mới nhất