Cảm biến tiệm cận E2E-X2D1-N 2M Omron

Liên hệ

Giá 1.000₫

Cảm biến tiệm cận E2E-X2D1-N 2M DÒNG E2E KÍCH THƯỚC DÂY M8 KHOẢNG CÁCH CẢM BIẾN           2 mm KHOẢNG CÁCH CÀI ĐẶT 0-1.6 mm NGUỒN CẤP 12-24 VDC TIẾP ĐIỂM PHỤ NO CHẤT LIỆU CÁP PVC (oil-resistant) ĐỐI TƯỢNG CẢM BIẾN Sắt, 8 × 8 × 1 mm ĐỐI TƯỢNG PHÁT HIỆN Kim loại màu DÒNG RÒ 0.8 mA TẦN SỐ ĐÁP ỨNG 1.5 kHz ĐỘ TRỄ ĐẦU RA 0.3-1 s CHỈ BÁO Hoạt động màu đỏ, cài đặt màu xanh lá ẢNH HƯỞNG ĐIỆN ÁP ±1% CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP67 ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN 50 MΩ ĐỘ BỀN ĐIỆN MÔI 1000VAC/60s NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG -25-70°C ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG 35-95%RH

Cảm biến tiệm cận E2E-X2D1-N 2M

DÒNG E2E
KÍCH THƯỚC DÂY M8
KHOẢNG CÁCH CẢM BIẾN           2 mm
KHOẢNG CÁCH CÀI ĐẶT 0-1.6 mm
NGUỒN CẤP 12-24 VDC
TIẾP ĐIỂM PHỤ NO
CHẤT LIỆU CÁP PVC (oil-resistant)
ĐỐI TƯỢNG CẢM BIẾN Sắt, 8 × 8 × 1 mm
ĐỐI TƯỢNG PHÁT HIỆN Kim loại màu
DÒNG RÒ 0.8 mA
TẦN SỐ ĐÁP ỨNG 1.5 kHz
ĐỘ TRỄ ĐẦU RA 0.3-1 s
CHỈ BÁO Hoạt động màu đỏ, cài đặt màu xanh lá
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN ÁP ±1%
CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP67
ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN 50 MΩ
ĐỘ BỀN ĐIỆN MÔI 1000VAC/60s
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG -25-70°C
ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG 35-95%RH

Test

Sản phẩm mới nhất