Cảm biến sợi quang E3X-NB10 2M Omron

Liên hệ

Giá 1.000₫

Cảm biến sợi quang E3X-NB10 2M Kiểu Cảm biến sợi quang Nhà sản xuất Omron

Cảm biến sợi quang E3X-NB10 2M

Kiểu

Cảm biến sợi quang

Nhà sản xuất

Omron

Test

Sản phẩm mới nhất