Cảm biến quang E3ZG-T81-S 2M Omron

Liên hệ

Giá 1.000₫

Cảm biến quang E3ZG-T81-S 2M  Cảm biến quang E3ZG-T81-S 2M Cảm biến quang loại thu phát rời, Khoảng cách phát hiện 15m Kiểu tín hiệu PNP, NO                                                                                        

Cảm biến quang E3ZG-T81-S 2M 

Cảm biến quang E3ZG-T81-S 2M
Cảm biến quang loại thu phát rời,
Khoảng cách phát hiện 15m
Kiểu tín hiệu PNP, NO                                                                                    
   

Test

Sản phẩm mới nhất