Cảm biến quang E3ZG-D81-S 2M Omron

Còn hàng

Giá 1.000₫

Cảm biến quang E3ZG-D81-S 2M  Tên SP: Cảm biến quang Mã SP: E3ZG-D81-S 2M  Cảm biến quang loại thu phát chung, Khoảng cách phát hiện 100mm, Kiểu tính hiệu PNP, NO

Cảm biến quang E3ZG-D81-S 2M 

Tên SP: Cảm biến quang
Mã SP: E3ZG-D81-S 2M 

Cảm biến quang loại thu phát chung,
Khoảng cách phát hiện 100mm,
Kiểu tính hiệu PNP, NO

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫