Cảm biến quang E3Z-T81K 2M Omron

Liên hệ

Giá 1.000₫

Cảm biến quang E3Z-T81K 2M  DÒNG E3Z HÌNH DÁNG Loại hình hộp KÍCH THƯỚC CẢM BIẾN 20x10.8x31 KHOẢNG CÁCH PHÁT HIỆN 15m LOẠI PHÁT HIỆN Thu phát CHẤT LIỆU CẢM BIẾN Thân nhựa KẾT NỐI Loại cáp ĐIỆN ÁP CUNG CẤP 12-24VDC NHÀ SẢN XUẤT Omron

Cảm biến quang E3Z-T81K 2M 

DÒNG E3Z
HÌNH DÁNG Loại hình hộp
KÍCH THƯỚC CẢM BIẾN 20x10.8x31
KHOẢNG CÁCH PHÁT HIỆN 15m
LOẠI PHÁT HIỆN Thu phát
CHẤT LIỆU CẢM BIẾN Thân nhựa
KẾT NỐI Loại cáp
ĐIỆN ÁP CUNG CẤP 12-24VDC
NHÀ SẢN XUẤT Omron

Test

Sản phẩm mới nhất