Cảm biến quang E3T

Liên hệ

Giá 1.000₫

Cảm biến quang E3T-FD11-G  E3T-FT11 2M   E3T-FT11-G  E3T-FT11-G 2M   E3T-SL11 2M NHÀ SẢN XUẤT Omron                                              DÒNG E3JK KÍCH THƯỚC CẢM BIẾN - KHOẢNG CÁCH PHÁT HIỆN 5m LOẠI PHÁT HIỆN Thu phát CHẤT LIỆU CẢM BIẾN Nguồn tích hợp KẾT NỐI Loại cáp ĐIỆN ÁP CUNG CẤP 24-240V AC/DC ĐẦU RA ĐIỀU KHIỂN Relay CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG Light ON/Dark ON NGUỒN SÁNG LED Đỏ KÍCH THƯỚC 50x50x18 mm KHỐI LƯỢNG 350g

Cảm biến quang E3T-FD11-G  E3T-FT11 2M   E3T-FT11-G  E3T-FT11-G 2M   E3T-SL11 2M

NHÀ SẢN XUẤT Omron                                             
DÒNG E3JK
KÍCH THƯỚC CẢM BIẾN -
KHOẢNG CÁCH PHÁT HIỆN 5m
LOẠI PHÁT HIỆN Thu phát
CHẤT LIỆU CẢM BIẾN Nguồn tích hợp
KẾT NỐI Loại cáp
ĐIỆN ÁP CUNG CẤP 24-240V AC/DC
ĐẦU RA ĐIỀU KHIỂN Relay
CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG Light ON/Dark ON
NGUỒN SÁNG LED Đỏ
KÍCH THƯỚC 50x50x18 mm
KHỐI LƯỢNG 350g

Test

Sản phẩm mới nhất