Cảm biến quang điện E3T-SL11 2M Omron

Liên hệ

Giá 1.000₫

Cảm biến quang điện E3T-SL11 2M - Loại cảm biến: Phản xạ giới hạn - Nguồn cấp: 12 - 24 VDC ±10%, ripple (p-p) 10% max. - Dòng tiêu thụ: Max. 20mA - Khoảng cách phát hiện: 5 - 15mm - Vật phát hiện chuẩn: Giấy trắng: 50 x 50mm - Nguồn sáng: LED đỏ (650 nm) - Chế độ hoạt động: Light-ON - Chỉ thị hoạt động: Chỉ thị hoạt động (cam), chỉ thị ổn định (xanh lá)  - Nhà sản xuất: Omron

Cảm biến quang điện E3T-SL11 2M

- Loại cảm biến: Phản xạ giới hạn - Nguồn cấp: 12 - 24 VDC ±10%, ripple (p-p) 10% max. - Dòng tiêu thụ: Max. 20mA - Khoảng cách phát hiện: 5 - 15mm - Vật phát hiện chuẩn: Giấy trắng: 50 x 50mm - Nguồn sáng: LED đỏ (650 nm) - Chế độ hoạt động: Light-ON - Chỉ thị hoạt động: Chỉ thị hoạt động (cam), chỉ thị ổn định (xanh lá) 

- Nhà sản xuất: Omron

Test

Sản phẩm mới nhất