Cảm biến nhiệt độ T4A67846

Liên hệ

Giá 10.000₫

Cảm biến nhiệt độ T4A67846 Element: K Class: 1 Sheath Mt' l: 310S No: T4A67846/dải đo 0-600 đơn vị  ℃  Kích thước: L = 405.3; l = 343.3 (mm) Model: T4A67846 NSX: OKAZAKI/Japan

Cảm biến nhiệt độ T4A67846

Element: K Class: 1
Sheath Mt' l: 310S
No: T4A67846/dải đo 0-600 đơn vị  ℃ 
Kích thước: L = 405.3; l = 343.3 (mm)
Model: T4A67846
NSX: OKAZAKI/Japan

Test

Sản phẩm mới nhất