Cảm biến đo TSS

Liên hệ

Giá 1.000₫

- Dải làm việc: 0 to 4000 FNU - Dải hiển thị đến 9999 FNU - Solids content 0 to 4 g/l Kaolin, filterable solids - Nhiệt độ làm việc: -20 to +80 °C  - Áp suất làm việc: 0.5 to 10 bar abs - Kích thước: hygienic Clamp-version 320 x 40 mm - Cấp bảo vệ: IP68 - Môi trường làm việc: Nước thải; nước mặn  Mã hiệu: Oder code: CUS52D-AA1AA2+GIOAS9 Nhà sản xuất: Endress+Hauser   Xuất xứ: Germany

- Dải làm việc: 0 to 4000 FNU
- Dải hiển thị đến 9999 FNU
- Solids content 0 to 4 g/l Kaolin, filterable solids
- Nhiệt độ làm việc: -20 to +80 °C 
- Áp suất làm việc: 0.5 to 10 bar abs
- Kích thước: hygienic Clamp-version 320 x 40 mm
- Cấp bảo vệ: IP68
- Môi trường làm việc: Nước thải; nước mặn
 Mã hiệu: Oder code: CUS52D-AA1AA2+GIOAS9

Nhà sản xuất: Endress+Hauser  

Xuất xứ: Germany

Test

Sản phẩm mới nhất