Cảm biến đo độ dẫn Model 4792

Liên hệ

Giá 1.000₫

Cảm biến đo độ dẫn Cell Conductivity for Analyzer Model 4792 - Đo Độ dẫn: Cell const 1.0 cm-1 - Phù hợp với bộ phân tích 4792 conductivity analyzer - Measurement interval Continuous measurement Model: Cell Conductivity for Analyzer Model 4792 NSX: Nikkiso/Japan

Cảm biến đo độ dẫn Cell Conductivity for Analyzer Model 4792

- Đo Độ dẫn: Cell const 1.0 cm-1
- Phù hợp với bộ phân tích 4792 conductivity analyzer
- Measurement interval Continuous measurement
Model: Cell Conductivity for Analyzer Model 4792
NSX: Nikkiso/Japan

Test

Sản phẩm mới nhất