Bóng đèn tín hiệu LSED-6 Y / LSED-6 R/ LSED-6 S

Còn hàng

Giá 1.000₫

Bóng đèn tín hiệu LSED-6 Y/  LSED-6 R/  LSED-6 S Phù hợp sử dụng cho đèn IDEC YW-EH Nguồn nuôi: 6V AC/DC Kích thước: 20.8x10.6mm Màu vàng  Mã hiệu  LSED-6 Y/  LSED-6 R/  LSED-6 S Nhãn hiệu: IDEC 

Bóng đèn tín hiệu LSED-6 Y/  LSED-6 R/  LSED-6 S

Phù hợp sử dụng cho đèn IDEC YW-EH
Nguồn nuôi: 6V AC/DC
Kích thước: 20.8x10.6mm
Màu vàng 
Mã hiệu  LSED-6 Y/  LSED-6 R/  LSED-6 S

Nhãn hiệu: IDEC 

Test

Sản phẩm mới nhất